Powiększ tekstPomniejsz tekstDrukujPowrót
Wydarzenia
13 marca 2017
O reformie oświaty w Skierniewicach
Prawie wszystkie samorządy w Łódzkiem podjęły uchwały określające nowe sieci szkół w swoich gminach i powiatach - poinformował Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Uchwały w tej sprawie podjęły 173 spośród 177 gmin w województwie łódzkim i wszystkie powiaty. - Można więc powiedzieć, że wdrażanie reformy w naszym regionie przebiega sprawnie - powiedział Grzegorz Wierzchowski na kolejnej konferencji poświęconej zmianom w systemie edukacji zorganizowanej tym razem w Skierniewicach.
Przedstawicielom lokalnych mediów kurator przedstawił list minister edukacji Anny Zalewskiej do dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty. Jest w nim informacja o aktualnych działaniach MEN związanych z reformą, podziękowanie za bycie blisko uczniów oraz prośba o dalszą pomoc we wspólnej pracy na rzecz dobrej szkoły.
Na konferencji byli również dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Ireneusz Krześnicki oraz dyrektor skierniewickiej delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi Irena Maria Lesiak.
Jej współgospodarze - przedstawiciele władz Skierniewic - zrelacjonowali przy tej okazji postępy w reformie w swoim mieście. Prezydent Krzysztof Jażdżyk poinformował, że w Skierniewicach zostanie przeorganizowana praca tylko czterech placówek: dwa gimnazja zostaną włączone w struktury dwóch szkół podstawowych.
- Ograniczymy dwuzmianowość, dostosujemy bazę lokalową do potrzeb uczniów i utrzymamy zatrudnienie nauczycieli - zapewnił wiceprezydent Jarosław Chęcielewski. Dodał, że w Skierniewicach w związku z reformą pracę może stracić tylko jeden nauczyciel, ale ma nadzieję, że i ten problem w najbliższym czasie uda się rozwiązać.
Skierniewicki samorząd pochwalił się również projektami dotyczącymi szkół zawodowych, które dzięki reformie - już jako szkoły branżowe - mają ściślej współpracować z przedsiębiorstwami, dostosowując swoją ofertę do ich potrzeb i oczekiwań.